Skip to main content

×

Z wielką satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że już działa pierwsza w historii delegowania w Europie aplikacja na smartfony (IOS – iphone, ipad; android – smartfony firm innych niż apple).

Zawiera ona m.in. bieżące informacje n/t delegowania, nt. zmieniających się przepisów prawa, podatkowych i ubezpieczeniowych. Aplikacja informuje o zasadach poświadczania formularzy A1. Aplikacja jest otwarta i bezpłatna dla WSZYSTKICH

Celem aplikacji jest wspieranie bezpiecznego, legalnego i zyskownego delegowania przez polskie firmy.

 Google Play  AppStore

Konferencja Praktyków Delegowania

 Seminarium

Kraków, 26.01.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 9.00 – 11.00 Polskie i europejskie aspekty delegowania za granicę

Konferencja Praktyków Delegowania

Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm

Konferencja Praktyków Delegowania

Seminarium

Kraków, 26.01.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29


11.00-13.00 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce, delegowanie cudzoziemców do Polski oraz dalsze delegowanie cudzoziemców do innych państw członkowskich UE
Legalne zatrudnienie i delegowanie – dopuszczalne optymalizacje kosztowe – zmiany w przepisach

Konferencja Praktyków Delegowania
Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm

Konferencja Praktyków Delegowania

 Seminarium

Kraków, 26.01.2017, 
Kraków, Sala Konferencyjna Portalu www.Delegowanie.pl: Hotel CONRAD**** | ul. Josepha Conrada 29

 13.00 - 15.00 Praktyka delegowania w poszczególnych państwach członkowskich: warsztaty dla firm

Konferencja Praktyków Delegowania
Delegowanie za granicę i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2017 r.
prawo-ubezpieczenia-podatki | legalne i optymalne rozwiązania dla firm

kurtuazyjne bilateralne spotkanie Prezesa IPP Tomasza Majora z ZUS

W dniu 17.01.2017 r. odbyło się spotkanie Prezesa Izby Pracodawców Polskich Pana Tomasza Majora z Panią Małgorzatą Zdrodowską - Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor.

Podczas kurtuazyjnej – bilateralnej wizyty Pan Prezes IPP pogratulował Pani Dyrektor Zdrodowskiej sprawnego zespołu odpowiedzialnego za poświadczanie formularzy A1 oraz świetnie przygotowanych pracowników. Tomasz Major podkreślił, że od kilku lat I Oddział ZUS w Warszawie zajmuje w prowadzonym przez IPP „Rankingu jednostek terenowych ZUS przyjaznych przedsiębiorcom delegującym” pierwsze miejsce. Przedsiębiorcy delegujący cenią sobie bardzo współpracę z ZUS.

Zaproszenie dla członków IPP na ekskluzywną zamkniętą naradę dot. zmian w delegowaniu

Prezes Izby Pracodawców Polskich, Pan Tomasz Major zaprasza Państwa serdecznie na Obiad Mistrzów Delegowania, podczas którego przeprowadzi z Państwem pogłębioną dyskusję n/t zmian w delegowaniu. Spotkanie jest przewidziane dla firm członkowskich IPP i nie jest związane z żadnymi opłatami czy kosztami (członkowie zwyczajni – jedna osoba, członkowie Premium i GOLD – trzy osoby). W przyszłym tygodniu przewidzieliśmy, jak zawsze, mistrzowsko przyrządzone i podane ryby oraz owoce morza.

Spotkanie odbędzie się 26.01.2017 o godzinie 15.30 po Konferencji Praktyków Delegowania i przewidziane jest wyłącznie dla Firm Członkowskich IPP, które wezmą udział we wszystkich trzech modułach Konferencji.

gigantyczne zmiany dla firm delegujących

Już w kwietniu 20017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, przetwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej.

Nielegalne delegowanie do Francji, Niemiec i Belgii w oparciu o formularze A1 poświadczone z art. 13 (na dwa kraje)

Kancelaria Brighton&Wood przekazała Portalowi Delegowanie.pl najświeższe opinie i pisma niemieckich, francuskich i belgijskich instytucji, z których wynika, że polska firma delegująca pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców w oparciu o formularze A1 wydane z art. 13 działa co do zasady w sprzeczności z zasadami delegowania, o których mowa w dyrektywie 96/71 w/s pracowników delegowanych i dopiero po udowodnieniu spełnienia przesłanek delegowania, może ono zostać uznane w danym przypadku za legalne. Stanowiska te wynikają z dyrektywy wdrożeniowej implementowanej w w/w krajach.

Dla wszystkich firm członkowskich IPP przewidzieliśmy od 2.1.2017 indywidualne konsultacje (w tym konsultacje online) mające na celu pilne dopasowanie działalności do nowych wymogów delegowania. Nasze biura w Krakowie, Warszawie, Brukseli, Berlinie, dwa biura we Francji, biuro w Kopenhadze i Oslo uruchamiają od 2.1.2017 roku dodatkowe terminy dla polskich firm delegujących zrzeszonych w IPP.” – skomentował nowe przepisy dla portalu delegowanie.pl Tomasz Major – Prezes Izby Pracodawców Polskich.

Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii już obowiązują

Szanowni Państwo!

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Nowe przepisy o A1 i nowe przepisy dyrektywy 96/71 wchodzą w życie w 2017 r.: konieczność zmiany dokumentacji i strategii delegowania na wszystkie europejskie rynki

Szanowni Państwo!

Przedstawiciele Komisji Europejskiej potwierdzili oficjalnie w styczniu 2017 roku, że przyjęcie i wejście w życie rewolucyjnych zmian przepisów o poświadczaniu formularzy A1 oraz rewizji dyrektywy 96/71 w/s delegowania przewidziane jest jeszcze w 2017 roku. Jednocześnie rząd Szydło wielokrotnie potwierdził, że nie ma i nie będzie miał realnego wpływu na te przepisy – z uwagi na brak poważnych sojuszników i partnerów w dyskusjach w Parlamencie Europejskim i Radzie UE.

W ostatnich dniach grudnia 2016 roku portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował Państwa o opublikowanym projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie. Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1. Jeszcze w grudniu 2016 roku wiodące polskie firmy delegujące – obsługiwane przez Kancelarię Brighton&Wood oraz Członkowie IPP GOLD i PREMIUM otrzymali obszerną pisemną analizę nowych regulacji.

Nowe przepisy o delegowaniu do Niemiec wchodzą w życie już 1.4.2017 r.: konieczna zmiana dokumentacji i strategii na niemieckim rynku

Szanowni Państwo!

Już w kwietniu 20017 roku wchodzą w Niemczech w życie poważne zmiany dla polskich firm delegujących. Delegowanie w sektorach stacjonarnych (spawacze, logistyka, prztwórstwo spożywcze, obiekty przemysłowe, energetyka) nie będzie w wielu przypadkach możliwe bez zmiany dokumentacji. Nowe przepisy przewidują wyższe koszty delegowania dla polskich firm i ich niemieckich kontrahentów. Poważne zmiany skutkujące konieczności zmiany dokumentacji przewidziano też dla branży pracy tymczasowej. 

„Apelujemy do wszystkich firm delegujących pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców do Niemiec o poważne potraktowanie tych zmian. Niemiecki urząd celny będzie już od początku kwietnia, w ramach kontroli prewencyjnych, prowadził drobiazgowe kontrole w polskich firmach. Przy okazji zapowiedziano kontrole zdolności do delegowania – działalności krajowej oraz faktu wykonywania pracy „zazwyczaj w Polsce” przez personel delegowany. Podobnie jak to miało miejsce w 2015 roku we Francji, przewidujemy, że sporo polskich firm zostanie przez nowe przepisy zmuszone do zaprzestania delegowania do Niemiec, a te firmy, które dostosują się do nowych przepisów, znacząco zwiększą obroty … i zyski.” – skomentował dla portalu Delegowanie.pl nowe przepisy Tomasz Major, Partner Zarządzający w Kancelarii Brighton&Wood i Prezes Izby Pracodawców Polskich. 

Rząd Szydło kapituluje w/s pracowników delegowanych

W wywiadzie udzielonym w ostatnich dniach grudnia 2016 r. Minister Szwed przyznał, że rządowi Szydło nie uda się przekonać Komisji Europejskiej, aby wycofała się z projektu rewizji Dyrektywy 96/71. Minister powiedział z rozbrajającą szczerością, że nie uda się też zbudować na tyle silnej koalicji z innymi państwami UE, aby zablokować projekt. „Nie obronimy naszej pozycji. Jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. Po brexicie nie możemy też liczyć na Wielką Brytanię.” - powiedział Minister w rządzie Szydło. (źródło: oficjalny portal resortu pracy: www.mpips.gov.pl)

„Kilka tysięcy polskich przedsiębiorców - pracodawców delegujących oraz milion polskich pracowników delegowanych nigdy nie mogło liczyć na polskich polityków. Poprzednia koalicja rządząca Polską doprowadziła do uchwalenia fatalnej dla polskich firm dyrektywy wdrożeniowej. Obecny rząd Szydło rzuca ręcznik już na początku walki o polskie usługi w Europie.

najnowsze orzecznictwo i interpretacje ZUS, PIP: A1, diety i inne należności jako dopuszczalny element wynagrodzenia, kwatery, diety jako element wynagrodzenia, nielegalność delegowania do Belgii i Francji

Szanowni Państwo! W ostatnich tygodniach 2016 r. Kancelaria Brighton&Wood przekazała portalowi Delegowanie.pl liczne nowe orzeczenia i interpretacje ZUS, PIP i administracji podatkowej oraz interpretacje zagranicznych instytucji dla firm delegujących.

Dotyczą one m.in:

  1. kwater, dojazdów, wyżywienia i innych świadczeń w naturze lub ich ekwiwalentów przekazywanych pracownikom delegowanym;
  2. dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorców, powodujących faktyczne wypłaty poniżej minimów ustawowych;
  3. przedłużania delegowania z art. 12 powyżej 24 miesięcy przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje art. 13;
  4. wypłacania świadczeń związanych z wyżywieniem i noclegiem w konstrukcji umożliwiającej ich zaliczenie jako elementu wysokich zagranicznych stawek minimalnych;
  5. nielegalności delegowania do Belgii i Francji w oparciu o art. 13;
  6. nielegalności delegowania do Francji pracowników, którzy nie świadczą zazwyczaj pracy w Polsce. 

od stycznia 2017 r.: jeszcze więcej bezpłatnych informacji i spotkań dla firm delegujących

Szanowni Państwo!

W związku z 

  1. ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszą się seminaria i spotkania online organizowane przez Portal Delegowanie.pl oraz
  2. dużą ilością nowych przepisów, interpretacji i orzecznictwa, jakie pojawiają się na rynku delegowania w różnych krajach UE. 

Zarząd IPP podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości uczestniczenia przez wszystkich członków IPP we wszystkich Seminariach Online i Spotkaniach Online organizowanych przez Portal Delegowanie.pl. 

Orędzie Noworoczne Prezesa IPP Tomasza Majora

Drodzy Państwo!

Mija kolejny rok delegowania przez polskie firmy. Był to rok niełatwy: w marcu Komisja Europejska zaproponowała rewizję Dyrektywy 96/71, od jesieni inspektorzy PIP i ZUS w sposób zmasowany dokonują na zlecenie zagranicznych instytucji kontroli w polskich firmach delegujących. Przez cały rok trwały intensywne audyty w polskich firmach na terenie Belgii i Francji. Późnym latem 2016 r. rząd Szydło znowelizował przepisy o podstawie wymiaru składek zabierając każdej firmie delegującej kilka procent marży. Tuż przed świętami do gry wróciła Komisja Europejska proponując zaostrzenie przepisów o poświadczaniu formularzy A1, a w Belgii ogłoszono pakiet nowych przepisów o delegowaniu, które wyrzucą z sektora delegowania licznych polskich przedsiębiorców.

BARDZO WAŻNE!!! Nowe przepisy o delegowaniu do Belgii powodują, że delegowanie dla 60% nie będzie możliwe

Tuż przed świętami w belgijskim dzienniku ustaw opublikowana została ustawa implementująca dyrektywę wdrożeniową.

Przewiduje ona daleko idące ograniczenia dla polskich firm. 

Ustawa przewiduje ograniczenie podmiotowe delegowania oraz nowe, bardzo uciążliwe formalności dla firm delegujących.

Delegowanie do Niemiec: nowe przepisy już w kwietniu

Bundesrat przyjął nowe przepisy o delegowaniu. Wchodzą one w życie już w kwietniu 2017 r. i będą dotyczyć wszystkich polskich firm delegujących do Niemiec. O przepisach informowaliśmy na seminariach online oraz na Konferencjach Praktyków Delegowania przez cały 2016 rok.

Wszystkie Aktualności, o których portal Delegowanie.pl informuje za pomocą bezpłatnej mobilnej aplikacji, omawiane są szczegółowo w każdy czwartek na spotkaniach online (www.delegowanie.pl/online) oraz zostaną również omówione na Konferencji Praktyków Delegowania w Krakowie w dniu 26.01.2017 r.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 7/7: wejście w życie nowych przepisów

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

Nowe zasady poświadczania A1 przez ZUS 6/7: automatyczna i błyskawiczna egzekucja zagranicznych składek przez ZUS

W dniu 15.12.2016, w godzinach porannych portal delegowanie.pl, rynek delegowania.pl informował opinię publiczną o opublikowanym (15.12.2016) projekcie legislacyjnym Komisji Europejskiej. Już w 45 minut po publikacji projektu nowelizacji rozporządzeń, Izba Pracodawców Polskich wydała komunikat w tej sprawie.

W tym samym dniu Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca firmy delegujące dokonała na zlecenie IPP gruntownej analizy projektów nowych przepisów o poświadczaniu formularzy A1.

PROFESJONALNI DORADCY PRAWNI, PODATKOWI, UBEZPIECZENIOWI, KSIĘGOWI, PŁACOWI

w zakresie delegowania pracowników

WEWNĘTRZNE I ZAMKNIĘTE SZKOLENIA W FIRMACH

n/t delegowania pracowników

ZASTĘPSTWO PROCESOWE (M.IN. SPRAWY PRZECIWKO ZUS, WŁADZOM SKARBOWYM, PIP, SPRAWY PRACOWNICZE) REPREZENTOWANIE W POSTĘPOWANIACH KONTROLNYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

w zakresie delegowania pracowników

SZKOLENIA BHP

dla firm delegujących pracowników za granicę

ROZLICZANIE PŁAC (KSIĘGOWOŚĆ PŁAC)

pracowników delegowanych

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA

na potrzeby postępowań kontrolnych, procesowych, negocjacji handlowych

KONSULTACJE TELEFONICZNE

w zakresie delegowania pracowników